Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND huyện Bàu Bàng; tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

26-10-2017

Từ ngày 24/10 đến ngày 16/11, Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng sẽ tiến hành giám sát công tác giáo dục và đào tạo trên toàn địa bàn huyện.

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 17 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Nội dung giám sát gồm đánh giá về thực hiện chương trình của Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Bàu Bàng giai đoàn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác tổ chức, chỉ đạo và quản lý; tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác tổ chức trường, lớp và quản lý học sinh bán trú; công tác thu, chi tài chính; việc thực hiện quy chế dân chủ; đánh giá cơ sở vật chất, trường lớp…


Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát công tác quản lý giáo dục tại Trường tiểu học Cây Trường

Qua đợt giám sát này nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình của Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Bàu Bàng giai đoàn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đồng thời xem xét những mặt làm được và chưa làm được, xác định nguyên nhân, hạn chế, khó khăn để kịp thời kiến nghị, đề xuất với ngành cấp trên có biện pháp khắc phục, giải quyết. Để từ đó, đưa Ngành giáo dục của toàn huyện có bước phát triển mạnh về chất lượng./.

BAN BIÊN TẬP


Lượt truy cập: 134

Đánh giá bài viết: