Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (bất thường) khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

09-05-2017

Sáng ngày 5/5/2017, HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 4 (bất thường) khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo 7/7 xã.


Đoàn Chủ tọa kỳ họp (từ trái sang: ông Trương Văn Tài - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch HĐND huyện; bà Võ Thị Kim Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND huyện)

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe HĐND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo về việc thống nhất chủ trương thành lập Thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng; về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cơ quan phòng ban Khối Đảng, đoàn thể, ủy ban mặt trận tổ Quốc huyện và Ủy ban nhân dân các xã và tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017. Báo cáo kết quả lấy ý kiến Cử tri về việc thành lập Thị trấn thuộc huyện Bàu Bàng, báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết được phân công cho Ban pháp chế và báo cáo kết quả các báo cáo, dự thảo Nghị quyết đã được phân công cho Ban kinh tế – xã hội của HĐND huyện.


Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ tư (bất thường) khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND huyện cũng đã biểu quyết tán thành 3 Nghị quyết về chủ trương thành lập Thị trấn Lai Uyên trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng địa giới hành chính, diện tích, dân số của xã Lai Uyên, Nghị quyết phê duyệt dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 107

Đánh giá bài viết: