Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020

21-02-2020

Chiều ngày 18/2, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Tầm Dương – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

Tại buổi giám sát đoàn đã nghe lãnh đạo xã Long Nguyên báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật nhà nước về công tác an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Qua 4 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội nhìn chung xã Long Nguyên đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tố, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay còn 21 hộ, trong đó hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 13 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng số hộ toàn xã, các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước được quan tâm thực hiện chu đáo, hiệu quả, quan tâm chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách còn khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo về mọi mặt như hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tặng bàn ghế, tivi, đào tạo nghề, hỗ trợ cây con giống, xây tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương… để các đối tượng ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Tại buổi giám sát đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát, nắm bắt thông tin thực tế tại 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, 1 hộ vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng nhà xã hội hóa.

Kết thúc buổi giám sát, các thành viên đoàn cũng đã đóng góp, góp ý kiến nhiều vấn đề về công tác quan tâm cho lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, quan tâm hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.


Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Long Nguyên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát ông Nguyễn Tầm Dương – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao việc thực hiện các chính sách pháp luật về an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời ông đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ mọi mặt để các hộ khó khăn thoát nghèo, quan tâm các chế độ bảo hiểm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục khảo sát, đánh giá, xem xét cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi để họ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 3138

Đánh giá bài viết: