Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND xã Lai Hưng tổ chức kỳ họp thứ I khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

27-06-2016

Sáng ngày 24/06/2016, HĐND Xã Lai Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp quan trọng, quyết định nhân sự bộ máy chính quyền xã khóa mới, mở đầu cho cả nhiệm kỳ hoạt động 5 năm 2016-2021.


Toàn cảnh
kỳ họp thứ I HĐND xã Lai Hưng kỳ họp thứ I khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kỳ họp có các Đồng chí là đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng ứng cử trên địa bàn xã Lai Hưng và 28 đại biểu trúng cử Đại biểu HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh theo luật định, gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng và Phó ban HĐND; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Ban pháp chế, Ban KT- XH và Ủy Viên UBND của xã Lai Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

       
Ông Lương Bá Phúc - Chủ tịch HĐND xã Lai Hưng - bỏ phiếu bầu đầu tiên bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Xã

Kết quả, ông Lương Bá Phúc – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND với tổng số phiếu bầu 27/28 phiếu bầu đạt tỉ lệ 96,4%; bà Lê Thị Thúy Loan - Cán bộ Tư pháp Hộ tịch được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Lai Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Lý Hồng Vũ tái cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Lai Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu 28/28 đạt tỉ lệ 100%; bà Nguyễn Thị Ánh Thảo và ông Nguyễn Công Tuấn tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND; Đồng thời kỳ họp cũng đã bầu ra 2 đại biểu Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy Viên UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu được bầu giữ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện thắng lợi, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Lai Hưng thành một nông thôn mới trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 148

Đánh giá bài viết: