Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND xã Trừ Văn Thố tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

30-06-2022

Ngày 30/6/2022, HĐND xã Trừ Văn Thố tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lưu Văn Long – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện đã về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 thàng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ ba của HĐND xã; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2022; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; tờ trình về chương trình  giám sát của HĐND năm 2023; tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 và một số nội dung liên quan khác.

Theo các báo cáo trình tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND xã Trừ Văn Thố  đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể xã triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; tình hình KTXH-QPAN của địa phương ngày càng ổn định, phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt cao hơn so với cùng kỳ; Tổng diện tích đất nông nghiệp là 2.119 ha, trong đó đất trồng cây lâu năm là 2125,13, đất trồng cây hàng năm là 65,55 ha, trồng trọt, chăn nuôi phát triển ổn định, nhân dân theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh trên cây trồng, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; tình hình phát triển các dịch vụ thương mại cũng  dần ổn định sau đại dịch Covid-19 trong năm 2021.Về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường: Tập trung chỉ đạo, phối hợp với  huyện tiến hành kiểm tra xây dựng, đất đai và môi trường, trong 6 tháng đầu năm phối hợp với huyện đo đạc cho hơn 600 trường hợp về đất đai,  xử lý 18 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, 02 trường hợp gây ô nhiễm về môi trường trong chăn nuôi. Trong 6 tháng đầu năm đã thi công, sữa chữa 04 công trình đường GTNT, sữa chữa 02 tuyến đường, lắp hệ thống camera giám sát và các thiết chế thể dục thể thao tại các nhà văn hóa ấp .

Hoạt động giám sát của HĐND xã Trừ Văn Thố được tiến hành thường xuyên, bao quát và đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đem lại nhiều kết quả tích cực, qua giám sát, nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành được kiến nghị xử lý kịp thời, tạo lòng tin trong nhân dân…

Tại kỳ họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 02 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã Trừ Văn Thố năm 2022.


KIM NHỚ - HUY PHÚC

Lượt truy cập: 684

Tag: xã trừ văn thố , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: