Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2019

02-10-2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 9/2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 5 tháng 9 năm 2019, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 3/10/2019 (thứ Năm);

        - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

        - Đại biểu HĐND tham dự: Bà Võ Thị Kim Nghĩa

        2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện (nhấp vào để xem nội dung Thông báo)


Lượt truy cập: 737

Tag: thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: