Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2018

16-11-2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2018

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 12/2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/12/2018 (thứ Năm);

- Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

 

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 12/12/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/12/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Thanh Thủy

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/12/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 26/12/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Phạm Thị Tuyết Nhung

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/12/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

 


Lượt truy cập: 1439

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: