Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2019

06-12-2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 12/2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 12/12/2019 (thứ Năm) bắt đầu 07 giờ 30 phút,

- Đại diện Thường trực HĐND huyện: Bà Võ Thị Kim Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Địa điểm: tại trụ sở tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện.

Ngày 26/12/2019 (thứ Năm) bắt đầu 07 giờ 30 phút,

- Đại diện Thường trực HĐND huyện: Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Chủ tịch HĐND huyện.

- Địa điểm: tại trụ sở tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện.

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện (nhấp vào để xem nội dung Thông báo)


Lượt truy cập: 2848

Tag: thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: