Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2017

24-03-2017

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 04/2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

      Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2017 (thứ Năm);

- Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trương Văn Tài.

  2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

  a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

 

Trương Văn Tài

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

 

Trần Quốc Hải

 

  b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/4/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Lý Hồng Vũ

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/4/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 12/4/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Khắc Tri

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/4/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 19/4/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thái Bình

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/4/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Đỗ Thị Khôi Nguyên

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/4/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

TẢI Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 24/3/2017


Lượt truy cập: 66

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: