Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2019

03-07-2019

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 7/2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/7/2019 (thứ Năm);

- Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Đại biểu HĐND tham dự: Bà Võ Thị Kim Nghĩa

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/7/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/7/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

 

 

 

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/7/2019 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Nguyễn Thành Phương

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/7/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/7/2019 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/7/2019 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2019 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/7/2019 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường


Lượt truy cập: 687

Tag: thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: