Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 02/2016

29-01-2016

Lịch tiếp công dân

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/02/2016 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Huỳnh Công Du.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Huỳnh Công Du

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

 

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thành Giàu

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Bạch Văn Nhân

 

  b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/02/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Lê Khắc Tri

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 03/02/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Võ Đạt Thành

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Phan Quốc Tuấn

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Võ Thị Kim Nghĩa

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Tấn Nam

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/02/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Huỳnh Công Du

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/02/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Lữ Văn Hoàng

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Tùng

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thành Tốt

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Trần Xuân Trà

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/02/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thành Giàu

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/02/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Thành Quý

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/02/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Văn Sang

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Phú Cường

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Hồng Thái

 

 

TẢI Thông báo số 03/HĐND ngày 25/01/2016


Lượt truy cập: 70

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: