Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2016

18-03-2016

Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Nguyễn Hữu Chí

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban tiếp Công dân huyện)

 

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thành Giàu

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Bạch Văn Nhân

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

        

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/4/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Lê Khắc Tri

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/4/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Võ Đạt Thành

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Phan Quốc Tuấn

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Võ Thị Kim Nghĩa

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Tấn Nam

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/4/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Huỳnh Công Du

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/4/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Lữ Văn Hoàng

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Tùng

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thành Tốt

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Trần Xuân Trà

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/4/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Thành Quý

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Văn Sang

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Phú Cường

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Hồng Thái

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/4/2016 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Lưu Văn Long

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/4/2016 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Hữu Chí

 

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2016 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Dương Hùng Trí

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

 

TẢI Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 17/3/2016


Lượt truy cập: 60

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: