Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021

31-12-2020

CMSC Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

          Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

 

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2021 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử:

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 04/01/2021
(01 ngày, thứ Hai)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 18/01/2021
(01 ngày, thứ Hai)

Nguyễn Lý Hồng Vũ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/01/2021
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/01/2021
(01 ngày, thứ Tư)

Đỗ Thị Khôi Nguyên

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/01/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 63-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 720

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện , hoạt động tiếp công dân

Đánh giá bài viết: