Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2021

02-02-2021

CMSC Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 năm 2021, cụ thể như sau:

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 20210202102320.346.pdf

Lượt truy cập: 1437

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện , hoạt động tiếp công dân

Đánh giá bài viết: