Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2022

26-04-2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 08 TB-HĐND.PDF

Lượt truy cập: 1696

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: