Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2020

30-06-2020

CMSC Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2020

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thời gian

Địa điểm tiếp

công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/6/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/6/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2020 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử: (xem trong tệp tin đính kèm)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 29-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 3246

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện , hoạt động tiếp công dân

Đánh giá bài viết: