Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2020

31-08-2020

CMSC Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2020.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

          Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

 

Nguyễn Thanh Khiêm

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2020 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử:

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/9/2020
(01 ngày, thứ Hai)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/9/2020
(01 ngày, thứ Hai)

 Nguyễn Lý Hồng Vũ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/9/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/9/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Nguyễn Văn Sang

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Nguyễn Thanh Thủy

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 10/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 17/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 37-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 2060

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện , hoạt động tiếp công dân

Đánh giá bài viết: