Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2020

29-04-2020

CMSC Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

          Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

 

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 21/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2020 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử:

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 11/5/2020
(01 ngày, thứ Hai)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 25/5/2020
(01 ngày, thứ Hai)

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/5/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Lê Khắc Tri

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/5/2020
(01 ngày, thứ Tư)

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 08-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 3556

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: