Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng Hòa giải cơ sở vào ngày 05/11/2015

26-10-2015

Giấy mời

TẢI Giấy mời số 27/GM-UBND

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho Hội đồng hòa giải, hoà giải viên ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Tư pháp trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị trên.

1. Thành phần mời tham dự:

a) Cấp huyện

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

b) Cấp xã

+ Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai của 07 xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên.

+ Tổ hòa giải cơ sở (mỗi tổ hòa giải mời từ 03 đến 05 người): Tổ trưởng, tổ phó và Hòa giải viên.

2. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng Hòa giải cơ sở.

3. Thời gian và địa điểm:

a) Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05/11/2015 (thứ Năm).

b) Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên.


Lượt truy cập: 120

Đánh giá bài viết: