Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2016

27-09-2016

Nhằm tiếp tục trang bị những kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện và Tuyên truyền viên pháp luật hòa giải viên ở các xã.

   Sáng ngày 26/9/2016, Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2016.

          Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Lưu Văn Phú – Giảng viên cao cấp Học viện cán bộ Thành Phố Hồ Chi Minh; ông Võ Thành Giàu – PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng cùng hơn 250 học viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và thành viên trong Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện.


ông Võ Thành Giàu – PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng  phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng, Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2016

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật, những kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Đồng thời các học viên được giới thiệu thêm các điểm mới liên quan đến Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2016 và thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ tư pháp) và giới thiệu các văn bản pháp luật mới như : Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân Gia đình, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ…   

          Tại hội nghị, các học viên cũng thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác Hộ tịch.

          Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các học viên bổ sung  những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác hộ tịch, từ đó nâng cao hiệu quả công tác Tư pháp trên địa bàn huyện bàu Bàng.

BAN BIÊN TẬP