Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị tôn vinh những người hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2016

20-06-2016

Sáng ngày 20/06, Hội Chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2016.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện và gần 100 người tình nguyện hiến máu từ 3 lần trở lên được tôn vinh trong dịp này.

Tại Hội nghị đại diện Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện đã phát biểu tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, báo cáo kết quả thực hiện công tác vận động HMTN năm 2015 – 2016. Theo đó trong năm 2015 toàn huyện thực hiện đạt 840 đơn vị máu vượt chỉ tiêu 40 đơn vị máu so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 105% kế hoạch, thực hiện kế hoạch vận động tham gia HMTN năm 2016 đến nay huyện đã vận động đăng ký cho máu được 3 lần với tổng số đơn vị máu thu được là 614 đơn vị máu đạt 61% chỉ tiêu cả năm với giá trị 122 triệu đồng, dự kiến từ nay đến cuối năm huyện sẽ vận động HMTN thêm 2 đợt và phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016.

Trong năm 2015 - 2016 toàn huyện Bàu Bàng đã có 79 cá nhân và 45 hộ gia đình tham gia hiến máu từ 3 lần trở lên, tính đến nay toàn huyện đã có hàng ngàn cá nhân và hơn 50 hộ gia đình được các cấp tôn vinh, khen thưởng về thành tích hiến máu nhân đạo (HMNĐ) nhiều lần, toàn huyện có nhiều hộ gia đình tham gia hiến máu từ 15 lần trở lên, có hàng chục cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo từ 20 lần trở lên. Đặc biệt trong năm 2015 – 2016 trong phong trào tham gia HMNĐ ngày càng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên  huyện, xã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Qua đó thể hiện ý thức, trách nhiệm và thể hiện cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Dịp này huyện Bàu Bàng đã tổ chức tôn vinh 83 cá nhân, hộ gia đình tham gia HMNĐ từ 3 lần trở lên. Trong đó cấp tỉnh tuyên dương 19 cá nhân hiến từ 5 lần trở lên, 6 cá nhân HMTN từ 10 lần trở lên, 1 hộ gia đình HMTN 5 lần và 3 hộ gia đình HMTN trên 10 lần, UBND huyện khen thưởng cho 54 cá nhân tham gia HMTN từ 3 lần trở lên.

BAN BIÊN TẬP