Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

03-06-2016

Sáng ngày 2/6, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho gần 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn phòng, tư pháp - hộ tịch, thành viên Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xã.

Đến dự Hội nghị có Bà Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Ông Lê Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Bà Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - thông tin, giới thiệu những điểm mới, giải thích những từ ngữ và một số vấn đề quan trọng khác của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 173 điều, quy định những nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn phòng, tư pháp - hộ tịch, thành viên Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xã nắm chắc những điểm mới của Luật ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 để áp dụng vào quá trình thực thi pháp luật cũng như đảm bảo tốt kế hoạch tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng./.

BAN BIÊN TẬP