Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

03-02-2021

CMSC Sáng ngày 3-2-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Đến dự có ông Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương; lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương và các bộ ban ngành trung ương cùng với 600 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời khẳng định thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời; ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong cả nước cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định./.

HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 879

Tag: hội nghị trực tuyến , thông tin thời sự , đại hội xiii của đảng

Đánh giá bài viết: