Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự

20-01-2016

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dụng của Luật Nghĩa vụ quân sự đến các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, khối đảng huyện và các xã, nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần đảm bảo cho việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện được thực hiện ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị trên.

1. Thành phần mời tham dự

   a) Cấp huyện

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, khối đảng huyện;

- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

   b) Cấp xã

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã;

- Chủ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã;

- Trưởng Công an xã;

- Bí thư xã Đoàn;

- Trưởng Trạm y tế;

- Công chức Tư pháp xã;

- Công chức Văn  hóa - Thông tin xã;

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thông báo cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tham dự Hội nghị triển khai luật của địa phương mình).

2. Thời gian và địa điểm

   a) Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/01/2016 (thứ Ba)

   b) Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao.

TẢI Giấy mời 02/GM-UBND ngày 20/01/2016
Lượt truy cập: 124

Đánh giá bài viết: