Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

17-08-2020

CMSC Sáng ngày 14-8, Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đến dự kỳ họp có đại diện đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND huyện, xã cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, xã.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện sử dụng hình thức phòng họp không giấy eCabinet. Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX; nghe và thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND về hoạt động của HĐND, các báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; quyết toán ngân sách năm 2019, tình hình thu chi 6 tháng đầu năm 2020, về công tác đầu tư công, về tình hình giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả thực hiện cải cách hành chính và các báo cáo của các cơ quan tư pháp, báo cáo của UBMTTQ về tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và tổng hợp kiến nghị cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các chương trình, nghị quyết của HĐND tại kỳ họp 16 thường lệ giữa năm 2020.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các chương trình, nghị quyết của HĐND tại kỳ họp 16 thường lệ giữa năm 2020.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua các tờ trình của UBND huyện về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và thỏa thuận quy mô, chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông quan trọng như: tuyến đường tạo lực Nam Bàu Bàng đoạn kết nối từ Khu công nghiệp Bàu Bàng đến đường ĐT749A, tuyến đường ĐH610, công trình Nhà Công vụ và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, kỳ họp đã thực hiện các thủ tục về nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban pháp chế HĐND, Chủ tịch UBND huyện và ủy viên UBND huyện; bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND nhằm kiện toàn nhân sự chủ chốt của huyện, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực tổng thể của huyện trong giai đoạn mới, tất cả vì sự phát triển bền vững của huyện Bàu Bàng.

Đại biểu HĐND huyện chụp hình lưu nhiệm tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND huyện chụp hình lưu nhiệm tại kỳ họp.

Kết thúc kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chương trình, hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác đầu tư công năm 2021 và các Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế – xã hội của huyện.../.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 2295

Tag: kỳ họp hđnd , nhiệm kỳ 2016-2021 , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: