Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội đồng nhân dân xã Cây Trường II tổ chức kỳ họp lần thứ IV khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

30-06-2022

Sáng ngày 29/6, Hội đồng nhân dân xã Cây Trường II tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đến dự có Ông Lưu Văn Long – UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Cây Trường II và các đại biểu HĐND chính thức nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả hoạt động Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trược HĐND xã năm 2021, báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước đầu năm 2022 và kế hoạch thu – chi 6 tháng cuối năm 2022, thông báo về kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã, khóa XII, báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của ban pháp chế HĐND xã, báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Kinh tế xã hội HĐND xã.

Cũng tại tại kỳ họp, cũng thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Cây Trường II, khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 và miễn nhiệm Ủy viên UBND xã Cây Trường II, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với với ông Trần Văn Tuấn và bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã Cây Trường II, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Nguyễn Thái Bình...

Kết thúc kỳ họp, đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021./.


XUÂN THÀNH

Lượt truy cập: 598

Tag: xã cây trường ii , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: