Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên tổ chức cuộc họp liên tịch trước kỳ họp lần thứ 10

26-04-2018

Ngày 26/4/2018 Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức cuộc họp liên tịch.

Để kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 được thành công tốt đẹp. Ngày 26/4/2018 Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức cuộc họp liên tịch. Tham gia cuộc họp có 20 đại biểu gồm; Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN xã và các ngành có liên quan.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình kỳ họp, thống nhất  thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp là ngày 25/5/2018, ngày tổ chức kỳ họp lần thứ  10 Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày 27/6/2018.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Văn Trọng Nghĩa - Chủ tịch HĐND xã Lai Uyên - đề nghị các ngành được phân công, thực hiện các báo cáo đúng thời gian quy định như: báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2018,  phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên lần thứ 10 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên sẽ tổng hợp các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi trước các đại biểu, theo đó các đại biểu có thời gian nghiên cứu, đóng góp để kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Lai Uyên khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt chất lượng cao. Đề ra nghị quyết, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.

BAN BIÊN TẬPLượt truy cập: 148

Đánh giá bài viết: