Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội đồng nhân dân xã Trừ Văn Thố tổ chức Kỳ họp thứ 14 khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016

11-12-2015

Ngày 10/12/2015, HĐND xã Trừ Văn Thố đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có bà Võ Thị Kim Nghĩa- Trưởng ban dân vận huyện ủy Bàu Bàng, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn xã; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các bộ phận chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội của xã, các trưởng ấp trên địa bàn xã và 20/24 ông, bà đại biểu HĐND xã Khoá X.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2015, và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016. Theo đó, HĐND xã đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND gồm có 13 kỳ họp; vai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tại các kỳ họp được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ đại biểu tham dự đạt 94,45%; trong hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, chủ trì các kỳ họp linh hoạt, đúng luật đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. HĐND xã đã thực hiện tôt chức năng giám sát của thường trực và đại biểu HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri được 02 buổi tại với 365 lượt cử tri tham dự, các tổ đại biểu HĐND đã tiếp công dân được 252 cuộc, nội dung chủ yếu là đề nghị tư vấn, trợ giúp pháp lý như tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, tranh chấp dân sự… Trong năm qua, HĐND xã đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan, ban, ngành trong xã và HĐND cấp trên. Đảm bảo các chế độ chính sách đối với đại biểu HĐND, được thực hiện theo quy định, từ đó hoạt động của HĐND có hiệu quả và chất lượng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động của HĐND xã vẫn còn những tồn tại đó là thường trực và các tổ HĐND ,đa số các đại biểu HĐND đều kiêm nhiệm phải tập trung thực hiện công tác chuyên môn nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND còn hạn chế. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; đại biểu HĐND xã cần có khả năng nắm bắt và phân tích tình hình, xử lý thông tin; có khả năng trả lời các chất vấn của cử tri; làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND.Cũng tại Kỳ họp các đại biểu cũng đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  năm 2016. Theo đó về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2015  đạt được những kết quả cụ thể như sau: Diện tích gieo trồng cây hàng năm được 81,5 ha. Cây lâu năm là 1.826,2 ha giảm 61 ha so với năm 2014; Công tác chăn nuôi luôn được xã chú trọng, chỉ đạo làm tốt,  hiện nay trên địa bàn xã có 130 con trâu, bò, đàn lợn 206.000 con tăng 6000 con so với cùng kỳ, tổng đàn gia cầm 331.000 con. Công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được tăng cường, tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo là 419 trẻ, tiểu học là 789 học sinh, trường THCS là 504 học sinh, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp bậc THCS đạt 94%. Các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Kỳ họp HĐND xã cũng đã xem xét thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương  đến tháng 11 và ước cả năm 2015; Tờ trình xin phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016,; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp, báo cáo của Ủy ban MTTQ xã tham gia xây dựng, củng cố chính quyền  năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2016- Nghị quyết về  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2016. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 trên địa bàn xã./.            

HUY PHÚC


Lượt truy cập: 120

Đánh giá bài viết: