Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng họp đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2020

08-07-2021

CMSC Chiều ngày 6/7, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức buổi họp đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020, Giải pháp thực hiện hiệu quả, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.

Dự buổi đánh giá có ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, theo kết quả đánh giá, phân loại và xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, huyện Bàu Bàng xếp loại tốt, đạt 89,83 điểm, xếp hạng 5/9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, đối với cấp xã, thị trấn trong năm 2020 huyện có 03/07 xã, thị trấn có chỉ số cải cách hành chính tăng, 04 xã có chỉ số cải cách hành chính giảm… tại buổi đánh giá các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong công tác cải cách hành chính của địa phương, cũng như của huyện Bàu Bàng, để từ đó đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính năm 2020

Toàn cảnh buổi đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đánh giá, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính, đồng thời để nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện trong thời gian tới ông đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, tuyên truyền đối với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến liên hệ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 của huyện; chú trọng xây dựng lề lối làm việc, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của CBCCVC, đặc biệt là CBCCVC trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại và động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời có biện pháp xử lý cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, gây khó khăn, nhũng nhiễu với nhân dân.../.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1049

Tag: cải cách hành chính

Đánh giá bài viết: