Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

CMSC Chiều ngày 24-3-2021, UBBC huyện Bàu Bàng họp nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026

Đến dự có ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND;  ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện; cùng thành viên ủy ban bầu cử và tiểu ban thuộc ủy ban bầu cử huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phòng nội vụ huyện báo cáo tóm tắt cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026. cụ thể sau hiệp thương lần thứ 2 giảm 01 người còn 52 người. Về thành phần cơ cấu hiệp thương lần thứ 2: thành phần đại biểu HĐND huyện đảm bảo các tỷ lệ theo quy định của Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể: Người ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ: đảm bảo theo quy định với tỷ lệ 37,73% (20/52 người được giới thiệu ứng cử). Người ứng cử đại biểu HĐND huyện là người ngoài Đảng: đảm bảo theo quy định với tỷ lệ 13,20% (07/52 người được giới thiệu ứng cử). Người ứng cử đại biểu HĐND huyện là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): đảm bảo theo quy định với tỷ lệ 35,85% (19/52 người được giới thiệu ứng cử). Người ứng cử đại biểu HĐND huyện là đại biểu tái cử: đảm bảo theo quy định với tỷ lệ từ 43,33% (13/30 người được giới thiệu ứng cử). Người ứng cử đại biểu HĐND huyện là đại biểu tôn giáo: đảm bảo theo quy định với tỷ lệ từ 3,77% (02/52 người được giới thiệu ứng cử). cũng tại cuộc các đại biểu đã trình bày các thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện đề nghị các thành viên ủy ban bầu cử huyện và các tiểu ban khẩn trương hoàn thành hoàn thành các khâu, bước trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026.../.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1172

Tag: công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: