Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong lực lượng vũ trang

14-05-2022

Chiều ngày 11-5-2022, Ban CHQS huyện Bàu Bàng sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong lực lượng vũ trang huyện.

Theo đó, trong  3 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện hai mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” với các mô hình, cuộc vận động khác và Phong trào Thi đua Quyết thắng hàng năm. Việc đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, liên tục hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng; chú trọng nhân rộng điển hình, tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đảng ủy Quân sự huyện xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của từng cơ quan, chỉ ra những khuyết điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân và có hướng khắc phục đem lại hiệu quả cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát; quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; ngăn chặn, khắc phục biểu hiện chủ quan, hình thức, coi nhẹ hoặc lãnh đạo triển khai mô hình kém hiệu quả.

 

3 năm qua, toàn Đảng bộ phân công cán bộ đảng viên lượt cán bộ, đảng viên dìu dắt 216 lượt quần chúng và cấp dưới nòng cốt là đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng và cấp dưới đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, gắn với thực hiện “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong lực lượng vũ trang./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1022

Tag: lực lượng vũ trang , công tác khen thưởng , hội nghị sơ kết , bch quân sự

Đánh giá bài viết: