Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên

11-12-2020

CMSC Sáng ngày 11/12, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lớp tập huấn Luật dân quân tự vệ (DQTV) và Luật dự bị động viên (DBĐV) năm 2019...

Sáng ngày 11/12, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lớp tập huấn Luật dân quân tự vệ (DQTV) và Luật dự bị động viên (DBĐV) năm 2019 cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan BCH quân sự huyện, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Lớp tập huấn Luật DQTV và Luật DBĐV.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt 10 chuyên đề về: Nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019; Nghị định số 72 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV  về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; Nghị định số 02 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng DBĐV năm 2019; Nghị định số 03 của Chính phủ quy định về việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; các Nghị định của Chính phủ về danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị, việc đăng ký quản lý trang bị; về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV...

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các quy định có liên quan. Qua đó làm cơ sở để các cơ quan làm chức năng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong tình hình mới./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 1648

Tag: phổ biến pháp luật , tập huấn

Đánh giá bài viết: