Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

06-04-2021

CMSC Hiện nay, huyện đã thành lập 59 đơn vị bầu cử, trong đó 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 51 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn; thành lập 57 khu vực bỏ phiếu.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, thời gian này các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bàu Bàng đang tập trung cao độ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới đây đảm bảo dân chủ, đúng luật, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Hiện nay, huyện đã thành lập 59 đơn vị bầu cử, trong đó 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 51  đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn; thành lập 57  khu vực bỏ phiếu. Theo đó, Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 31 người/51 người giới thiệu ứng cử và đại biểu HĐND cấp xã, thi trấn được bầu là 194 người/323 người giới thiệu ứng cử; tỷ lệ, cơ cấu, thành phần, trình độ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định. Dự kiến số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện là 67.372 cử tri.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Ông Trần Quốc Hải - Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo tiến độ đặt ra cần sự khẩn trương và đảm bảo kế hoạch đề ra, với phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”, tập thể cán bộ, chuyên viên Phòng Nội vụ đã và đang tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương, nhằm kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định. Cùng với việc chuẩn bị nhân sự, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử cũng được khẩn trương thực hiện như: in ấn tài liệu phục vụ; thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu… Để tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng Nội vụ huyện xác định cần tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị về bộ máy tổ chức lãnh đạo; chỉ đạo công tác bầu cử; hệ thống văn bản, in ấn tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí… để phục vụ cho công tác bầu cử.  

Chị Huỳnh Thị Minh Hòa - chuyên viên Phòng Nội vụ chia sẻ, với vai trò là người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo về công tác bầu cử; theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày trước trong và sau cuộc bầu cử, cá nhân chị cũng như cán bộ công chức, viên chức của Phòng Nội vụ huyện sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn công tác bầu cử tại cơ sở không kể ngày lễ, ngày nghỉ...góp phần đảm bảo mọi điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chuyên viên Phòng Nội vụ thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu

Chuyên viên Phòng Nội vụ thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong cùng một ngày 23/5/2021. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bàu Bàng cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc từng công việc cụ thể theo trình tự và quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1167

Tag: chỉ thị 05 , công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: