Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình xã Long Nguyên và Hưng Hòa năm 2018

23-08-2018

Sáng ngày 21/8/2018, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình tại 2 xã Long Nguyên và Hưng Hòa năm 2018.

Đến dự có bà Thân Thị Hiên Thạch - Phó trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Quang Thanh - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện; thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình 02 xã Long Nguyên, Hưng Hòa; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững các ấp; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình các và tổ hòa giải các ấp tại 02 xã tham dự.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt một số nội dung như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bình đẳng giới; Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định việc thu thập báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và Hướng dẫn các bước tổ chức xây dựng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng kế hoạch hoạt động; quản lý và điều hành Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; kiểm tra, giám sát; nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ và cập nhật sổ sách.

Qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẵng giới; khuyến khích phát huy những truyền thống tốt đẹp của con người và vận động người dân xóa bỏ các tập quán cổ hủ trong hôn nhân và gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn huyện, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẵng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)