Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 2, khóa II nhiệm kỳ 2019-2024

18-07-2019

Sáng ngày 17/7/2019, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị toàn thể UBMTTQ Việt Nam huyện lần thứ 2, khóa II nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự có bà Trần Thị  Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Công Du - Trưởng ban Dân vận, kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo HĐND-UBND huyện và các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe UBND huyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh và báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

HOÀNG TÚ


Tag: ủy ban mttq vn huyện