Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sáng ngày 25/04/2016, huyện Bàu Bàng tổ chức họp Ủy ban Bầu cử huyện để phân công địa bàn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp cùng với các thành viên trong Ủy ban Bầu cử của huyện.

Theo đó, huyện Bàu Bàng có 07 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử số 01 là xã Long Nguyên có 08 ứng cử viên bầu lấy 05 đại biểu, đơn vị bầu cử số 02 xã Lai Hưng có 08 ứng cử viên bầu lấy 05 đại biểu, đơn vị bầu cử số 03 là một phần xã Lai Uyên gồm các ấp Đồng Sổ và ấp Bàu Bàng có 08 ứng cử viên bầu lấy 05 đại biểu, đơn vị bầu cử số 04 là phần còn lại của xã Lai Uyên gồm ấp Cây Sắn, ấp Bến Lớn, ấp Đồng Chèo, ấp Xà Mách, ấp Bàu Hốt, ấp Bàu Lòng có 07 ứng cử viên bầu lấy 04 đại biểu, đơn vị bầu cử số 05 là xã Tân Hưng có 05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu, đơn vị bầu cử số 06 xã Hưng Hòa có 05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu, đơn vị bầu cử số 07 gồm xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II có 08 ứng cử viên bầu lấy 05 đại biểu.

Từ nay cho đến trước ngày 22/05/2016, Ủy ban Bầu cử huyện Bàu Bàng tiến hành lập danh sách ứng cử viên niêm yết tại các điểm bầu cử và gửi về từng hộ gia đình cử tri; đồng thời tổ chức tiếp xúc cử tri có các ứng cử viên tại các ấp trên địa bàn huyện.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 139

Đánh giá bài viết: