Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26-07-2018

Sáng ngày 20/7/2018, HĐNĐ huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 9 (thường lệ giữa năm 2018), khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và báo kết kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Chí – Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng; các Đại biểu HĐND huyện Bàu bàng, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã.

Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng đã báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giám sát của 2 Ban HĐND huyện; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 và tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa II. UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tình hình thu - chi ngân sách nhà nước và công tác đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2018; UBND huyện cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với 2 đồng chí do được điều động thực hiện nhiệm vụ mới và bầu bổ xung 1 đồng chí Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ; triển khai thực hiện chương trình giám sát đảm bảo đúng tiến độ và nội dung theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo các Ban HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện chương trình giám sát đúng trọng tâm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực; hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được đảm bảo về thời gian, nội dung theo luật định; thường xuyên giám sát đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Tình hình phát triển kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.399,9 tỷ đồng, tăng 16,75% so cùng kỳ, về thu hút đầu tư: Tính đến 31/5/2018, huyện Bàu Bàng thu hút được 62 dự án đăng ký mới, với tổng số vốn là 379 tỷ 400 triệu đồng và 99,79 triệu USD; 13 dự án đăng ký tăng thêm vốn là 73 tỷ 200 triệu đồng và 21 triệu USD. Về hoạt động thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.897,2 tỷ đồng, tăng 23,19% so với cùng kỳ; đã cấp mới 244 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký là 67 tỷ 219 triệu đồng. Về lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 940,8 tỷ đồng, tăng 5,38% so cùng kỳ; Công tác giáo dục, y tế được củng cố và nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia được duy trì và thực hiện tốt; 6/7 xã đạt xã nông thôn mới. Tình hình  quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ.

Tại kỳ họp, các Đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng còn lại của năm 2018./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)Lượt truy cập: 143

Đánh giá bài viết: