Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016

10-07-2015

Sáng ngày 10/7/2015, Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp này nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. Dự và chủ trì kỳ họp, có ông Nguyễn Hữu Chí – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng; củng dự có các Đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Sáng ngày 10/7/2015, Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp này nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Dự và chủ trì kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Chí – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng; Các Đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng, các Đại biểu HĐND huyện và cùng các lãnh đạo phòng, ban, ngành, khối đảng và đoàn thể ở huyện Bàu Bàng.

Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2016

Trong 6 tháng đầu năm, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Bàu Bàng đạt gần 6.300 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 16%. Địa phương tiếp tục thu hút 26 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án toàn địa bàn lên 265 dự án với tổng vốn gần 3.300 tỷ đồng và hơn 355 triệu đôla Mỹ.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu đạt hơn 1.000 tỷ, tăng 16%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tình hình sản xuất chăn nuôi trồng trọt phát triển ổn định. Ước thu ngân sách đạt hơn 316 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục quan tâm lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng biểu quyết

Bên cạnh việc chất vấn các ngành về một số lĩnh vực liên quan, kỳ họp lần này cũng xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

      HỮU LIÊM


Lượt truy cập: 125

Đánh giá bài viết: