Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Bình đẳng giới

17-08-2017

Sáng ngày 15/8/2017, phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng tổ chức lễ ra mắt CLB bình đẳng giới của 3 xã gồm: xã Cây Trường, xã Tân Hưng, và xã Hưng Hòa.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; bà Bạch Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Bàu Bàng, cùng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ Bình đẳng giới của 3 xã.

Tại lễ ra mắt, Câu lạc bộ đã thông qua Quy chế, Kế hoạch hoạt động. Theo đó, Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới; đào tạo nâng cao năng lực bồi dưỡng cho cán bộ công tác Bình đẳng giới; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy Bình đẳng giới; bình đẳng tham gia các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sản và sử dụng các dịch vụ Y tế. Qua đó, Câu lạc bộ Bình đẳng giới của 3 xã có 20 thành viên trở lên, do Chủ tịch MTTQ của xã làm Chủ nhiệm.

Phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ bình đẳng giới bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới và bà Bạch Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng khẳng định, việc thành lập Câu lạc bộ Bình đẳng giới là một việc làm thiết thực, quan trọng, nhằm tăng cường các hoạt động Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 90

Đánh giá bài viết: