Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng – tổ chức triển khai thực hiện dự án khoa học công nghệ năm 2021

25-03-2021

CMSC Sáng ngày 23/3, huyện Bàu Bàng tổ chức triển khai thực hiện Dự án khoa học công nghệ năm 2021.

Đến dự có lãnh đạo Phòng Kinh tế, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn – Phân viện chăn nuôi Nam bộ và các Chủ nhiệm dự án cùng 120 hộ dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện dự án.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai các văn bản liên quan đến 2 dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò lai hướng thịt năng xuất cao tại huyện Bàu Bàng” và dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai hướng thịt tại huyện Bàu Bàng”; thông tin thời gian triển khai thực hiện dự án, vốn thực hiện dự án, các kỹ thuật trong chăn nuôi bò lai hướng thịt và dê lai hướng thịt…

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn – Phân viện chăn nuôi Nam bộ trình bày 2 dự án chăn nuôi bò lai hướng thịt và dê lai hướng thịt.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn – Phân viện chăn nuôi Nam bộ trình bày 2 dự án chăn nuôi bò lai hướng thịt và dê lai hướng thịt.

Qua hội nghị nhằm giúp các địa phương, các hộ thực hiện chăn nuôi dê lai, bò lại hướng thịt nắm được các thông tin, tiến trình thực hiện dự án và những lợi ích mà người dân được hưởng khi tham gia thực hiện dự án./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1354

Tag: nông thôn mới , hộ chăn nuôi , khoa học và công nghệ , dự án

Đánh giá bài viết: