Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng: xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

12-09-2019

Chiều ngày 11/9, huyện Bàu Bàng tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Đến dự có Đại tá Lê Minh Chí – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện Bàu Bàng được thành lập theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2014; Trong hơn 5 năm vừa qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy – UBND huyện chỉ đạo các ngành các cấp trên địa bàn toàn huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực Quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Hàng năm, luôn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh qua nhiều hình thức như phổ biến pháp luật, tổ chức hội thi tìm hiểu về kiến thức quốc phòng, kiến thức an ninh. Quan tâm xây dựng Ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo chất lượng và số lượng, tổ chức huấn luyện, vận hành theo cơ chế. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ vậy, công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Kết quả, trong hơn 5 năm qua. Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh được triển khai tích cực bảo đảm về chương trình, nội dung, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức tuyên truyền giáo dục QP&AN toàn dân qua sinh hoạt lễ, hội và giáo dục truyền thống thông qua sinh hoạt đoàn thể được 435 lần có 31.855 người tham gia. Tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện 20 phút/ tuần; đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền được bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 05 năm qua, huyện đã cử 47 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, đối tượng 3. Tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 938 đồng chí tham gia. Hàng tháng cơ quan chức năng cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương, đồng thời nắm chắc dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, giải quyết các vấn đề nảy sinh. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng cao, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững chắc. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện nhà ngày càng phát triển giàu mạnh.

Có thể nói, từ thành lập ngày huyện đến nay, sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Lực lượng thường trực tiếp tục được kiện toàn, tổ chức biên chế cơ quan quân sự và Công an theo đúng quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ QPAN của địa phương; Hàng năm tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lực lượng thường trực hiện nay đạt 92,31% so với biên chế; Từ năm 2015 đến năm 2019 tuyển chọn và gọi 695/695 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; Xếp vào các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) đạt 100% (tăng 0,4% so với năm 2014); huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV trong các trạng thái sẳn sàng chiến đấu (SSCĐ) đạt 100 % so với chỉ tiêu được giao. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) toàn Huyện đạt 1,8%  so với tổng dân số và cán bộ công nhân viên; thành lập 04 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn”. Song song đó, công tác dân vận phối hợp giữa quân và nhân được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả cao, qua các hoạt động đã thắt chặt tình quân – dân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và phát triển huyện nhà.Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 thực hiện nền quốc phòng toàn dân.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong thời gian tới huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục quán triệt cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân và cả hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung triển khai đồng bộ, thống nhất giữa phát triển kinh tế- xã hội với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận. Xây dựng cấp ủy đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng vũ trang huyện thật sự là lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng thực hiện cho thời chiến.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khên thưởng cho 17 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 234

Đánh giá bài viết: