Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021

30-04-2021

CMSC Chiều ngày 26-4-2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện luật NVQS năm 2015.

Đến dự có ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện; đại tá Nguyễn Thanh Tâm - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; chủ tịch UBND các xã,thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban CHQS huyện báo cáo tóm tắt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện luật NVQS năm 2015. Theo đó Trong 6 năm qua được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh mà thường xuyên là Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy - UBND huyện, với chức năng là cơ quan hợp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong Hội đồng NVQS các cấp đã tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện tiến hành thực hiện Luật NVQS năm 2015 trên quan điểm thường xuyên liên tục, ngày càng đi vào nề nếp như: Tổ chức quán triệt luật NVQS năm 2015, các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Hướng dẫn về tiêu chuẩn chính trị, văn hóa, sức khỏe, cho Hội đồng NVQS huyện và các xã – thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức của các thành viên Hội đồng NVQS, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm cơ sở cho việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học Luật NVQS đến từng thanh niên trong độ tuổi NVQS và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 6 năm qua toàn huyện đã đăng ký, quản lý được 2.357 nam công dân tuổi 17, đạt tỷ lệ 0,56 %; 14.767 nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đạt tỷ lệ 3,48 % dân số. Đồng thờ công tác xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS theo quy trình công tác tuyển quân; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch trong sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS. công tác tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân hàng năm được thực hiện long trọng, trang nghiêm, đúng quy định của Bộ quốc phòng. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh nói riêng và của cả nước nói chúng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Huyện ủy – UBND huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể, quyết không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến kết quả giao quân của huyện. Các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 100% thanh niên âm tính với Covid-19. Riêng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo quy trình các bước tuyển quân năm 2021, tổ chức thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, từ đó hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021, giao 150/150 công dân cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó tập trung nâng cao về chất lượng sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị, đạo đức, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, thực hiện luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 3501

Tag: nghĩa vụ quân sự , công dân nhập ngũ , thi đua khen thưởng , hội nghị

Đánh giá bài viết: