Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Bàu Bàng về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016, quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND huyện Bàu Bàng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.

   Chiều ngày 21/9/2016, Phòng Nội vụ huyện Bàu Bàng báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016; tham dự hội nghị có ông Võ Thành Giàu – PCT UBND huyện, ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng phòng Nội vụ huyện và thành viên trong đoàn kiểm tra cùng thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch 7/7 xã huyện Bàu Bàng.

    
Toàn cảnh hội nghị báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016

          Theo báo cáo, Đoàn kiểm tra CCHC huyện Bàu Bàng năm 2016 đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác CCHC tại các đơn vị, cụ thể về: Công tác chỉ đạo điều hànhCCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2016, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016… tại UBND 7 xã và 9 cơ quan chuyên môn đơn vị thuộc UBND huyện.

           Phát biểu kết thúc hội nghị; ông Võ Thành Giàu – PCT UBND huyện Bàu Bàng thay mặt Đoàn kiểm tra kết luận: đề nghị UBND của 7 xã và các cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đề nghị UBND các xã công khai rộng rãi và áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO là rút ngắn thời gian nâng cao hiệu quả giải quyết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và phục vụ yêu cầu tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 115

Đánh giá bài viết: