Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2015

14-09-2015

Sáng ngày 14/09, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2015 cho 120 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện.

Tại lớp học các học viên sẽ học tập nghiên cứu và thảo luận 7 chuyên đề: chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên; xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày, sau đó tổ chức thi cấp chính chỉ cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Qua đó, nhằm cũng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, góp phần tích cực và đảm bảo cho việc cũng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

HỮU HOÀNG


Lượt truy cập: 118

Đánh giá bài viết: