Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sáng ngày 10/03. Đoàn đại biểu HĐND huyện do ông Huỳnh Công Du - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử xã Cây Trường II và xã Trừ Văn Thố về kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi kiểm tra, giám sát đoàn đã kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại 2 xã; dự kiến số lượng ứng cử viên, thành phần nhân sự, độ tuổi; công tác điều tra, lập danh sách cử tri; công bố các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tiến độ triển khai công tác bầu cử, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử...


Đoàn đại biểu HĐND huyện kiểm tra tại xã Trừ Văn Thố

Kết thúc buổi kiểm tra ông Huỳnh Công Du; Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBBC các xã tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn của luật bầu cử để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đã đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử, HĐND các xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, hoàn thiện các mặt công tác để chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần 2, triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định đã đề ra…

Được biết, Đoàn kiểm tra, giám sát của HĐND huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử các xã còn lại của huyện Bàu Bàng để đảm bảo tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công trên địa bàn huyện Bàu Bàng./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 2216

Đánh giá bài viết: