Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng

13-08-2020

CMSC Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 16, khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ giữa năm, dự kiến tại kỳ họp lần này sẽ thông qua các nội dung quan trọng.

Nhân dịp trước kỳ họp, phóng viên Đài truyền thanh huyện Bàu Bàng đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Trương Văn Tài - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện về nội dung trên.

PV hỏi: Thưa ông, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 (thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã có bước chuẩn bị như thế nào?

Ông Trương Văn Tài - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Ảnh: Hoàng Tú)

Ông Trương Văn Tài - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Ảnh: Hoàng Tú)

Trả lời: Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 16 (thường lệ giữa năm 2020), Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 16 (thường lệ giữa năm 2020. Theo đó, các mốc thời gian cho từng công việc cụ thể được tính toán chi tiết, phân công thực hiện cụ thể phù hợp đối với từng cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác tổng hợp báo cáo, xây dựng tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian theo Kế hoạch đề ra. Cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 03 cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan để tập trung vào việc xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp nhằm đảm bảo đầy đủ các nội dung trình tại kỳ họp đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật tổ chức Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND huyện chủ động trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy về nội dung kỳ họp, dự kiến chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai các bước xây dựng các văn bản, báo cáo của Thường trực HĐND huyện, tổng hợp báo cáo từ các ngành, chỉ đạo các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để Thường trực HĐND huyện có cơ sở trình HĐND huyện, tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND huyện đóng góp ý kiến đối với tài liệu kỳ họp; ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp đúng thời gian quy định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bị chu đáo về hình thức và đảm bảo về chất lượng nội dung các văn kiện trình tại kỳ họp.

PV hỏi: Xin ông cho biết, tại kỳ họp thứ 16 này, HĐND huyện sẽ xem xét quyết định nhựng nội dung quan trọng gì?

Trả lời: Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện sẽ có hai nội dung chính, trọng tâm đó là:

   - Một là: Xem xét 30 báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020. Đồng thời xem xét thông qua 10 Tờ trình và 12 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực như Chương trình giám sát 2021 của HĐND huyện, Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và các nghị quyết về đầu tư công.

   - Hai là: sau đại hội Đảng bộ huyện làn thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều thay đổi đối với số vị trí, chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, UBND huyện. Do đó, kỳ họp lần này HĐND huyện sẽ thực hiện miễn nhiễm và bầu cử bổ sung một số chức danh chủ chốt đối với Thường trực HĐND, UBND huyện theo quy định.

PV hỏi: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay!


HOÀNG TÚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 2479

Tag: kỳ họp hđnd , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: