Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2021

31-03-2021

CMSC Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

          Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Ban Tiếp công dân huyện)

 

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Nguyễn Thanh Khiêm

(Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy).

             2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại địa bàn nơi ứng cử:

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2021
(01 ngày, thứ Hai)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 19/4/2021
(01 ngày, thứ Hai)

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 07/4/2021
(01 ngày, thứ Tư)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Nguyễn Thành Phương

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2021
(01 ngày, thứ Tư)

Trần Xuân Lộc

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Đỗ Văn Thanh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Cây Trường II

Phạm Thanh Tân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021
(01 ngày, thứ Năm)

Điểm tiếp dân tại trụ sở UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 06-tb-hdnd_1.PDF.pdf

Lượt truy cập: 2036

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: