Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 03-2023 từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023.

16-01-2023

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 03-2023 từ ngày 16-01-2023 đến 20-01-2023.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 03-2023 (tu ngay 16-01-2023 den 20-01-2023).pdf

Lượt truy cập: 3071

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: