Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05 và 06 từ ngày 31-01-2022 đến ngày 11-02-2022

29-01-2022

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 05 và 06 từ ngày 31-01-2022 đến ngày 11-02-2022

Thứ Hai - 31/01 (29 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy trực nắm tình hình Tết Nguyên đán tại Huyện ủy (cả ngày)

 

Cùng trực:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và Tổ trực

Tối

1-

 

18 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm chúc Tết các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện

 

Cùng đi:

- Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Phó Chủ tịch  HĐND huyện;

- Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện.

 

Địa điểm:

Trụ sở các đơn vị

2-

18 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm chúc Tết các đơn vị: Trung tâm y tế huyện, khối Đảng – Đoàn thể huyện

 

Cùng đi:

- Đ/c Nguyễn Phú Cường, UVTV, Phó Chủ tịch  UBND huyện;

- Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện;

- Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện.

 

Địa điểm:

Trụ sở các đơn vị

3-

18 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm chúc Tết các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Văn hóa

 

Cùng đi:

- Đ/c Trương Văn Tài, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện;

- Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện.

 

Địa điểm:

Trụ sở các đơn vị

4-

19 giờ 00:

Thường trực Huyện uỷ dự họp mặt đón giao thừa mừng Xuân Nhâm Dần 2022

 

Cùng dự:

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Ba - 01/02 (Mùng 1 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực nắm tình hình Tết Nguyên đán tại Huyện ủy (cả ngày)

 

Cùng trực:

Đ/c Trương Văn Tài, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Tổ trực

Thứ - 02/02 (Mùng 2 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực nắm tình hình Tết Nguyên đán tại Huyện ủy (cả ngày)

 

Cùng trực:

Phó Chánh Văn phòng Tuấn và Tổ trực

Thứ Năm - 03/02 (Mùng 3 Tết)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trực nắm tình hình Tết Nguyên đán tại Huyện ủy (cả ngày)

* Tổ trực

Thứ Sáu - 04/02

(Mùng 4 Tết):

Nghĩ Tết theo Công văn số 200/UBND-TH, ngày 24-01-2022 của UBND huyện

Thứ Hai

(07/02)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

Mời dự:

- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: UB.MTTQ, Liên đoàn lao động, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa - thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 3, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Xí nghiệp phát triển Công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng.

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng cùng dự.

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(08/02)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(09/02)

Thường trực Huyện uỷ đi công tác cơ sở

Thứ Năm

(10/02)

Thứ Sáu

(11/02)

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 05&06-2022 (tu ngay 31-01-2022 den 11-02-2022).pdf

Lượt truy cập: 1897

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: