Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09 từ ngày 22-02-2021 đến ngày 26-02-2021

19-02-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 09 từ ngày 22-02-2021 đến ngày 26-02-2021.

Thứ Hai (22/02)

Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở

Thứ Ba

(23/02)

 

 

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND định kỳ tháng 2/2021

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ

(24/02)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh nghe triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 02 năm 2021

* Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Trân dự

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm BDCT.

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Năm

(25/02)

 

 

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Nội chính tháng 02 năm 2021

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu

(26/02)

 

 

sáng

 

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2- Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

3- Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện công tác giám sát (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1, 2, 3);

4- Công tác cán bộ, phát triển đảng và bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

5- Dự thảo báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị)

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1-3:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 09-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1251

Đánh giá bài viết: